Privacyverklaring Anbergen Motoren 2019

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Anbergen Motoren houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als motorzaak zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN

De persoonsgegevens die worden vermeld op de overeenkomst of de opdracht worden door Anbergen Motoren verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aan de hand van deze verwerking kunnen wij:

 • de opdracht uitvoeren, of de koopovereenkomst uitvoeren en eventuele garantieverplichtingen jegens u nakomen;
 • u optimale service verlenen;
 • u in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van productinformatie en u gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Indien u geen prijs stelt op direct mailing over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u zich afmelden via de afmeldmogelijkheid onderaan onze nieuwsbrief. Ook kunt u uw afmelding doorgeven via het e-mailadres: info@anbergenmotoren.nl.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Anbergen Motoren de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • adres;
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • (zakelijk) e-mailadres;
 • kentekengegevens van de motor;
 • rijbewijsnummer;
 • geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door Anbergen Motoren opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie voor minimaal 7 jaar.

WEBSITE BEZOEK

Anbergen Motoren BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen Privacyverklaring

Anbergen Motoren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Anbergen Motoren BV
Herenstraat 79a
7776 AM Slagharen
(0523) 682783